Projekt minivådområder

Projekt minivådområder til rensning af drænvand for fosfor. 

Bassinerne bliver i alt på 8.000 m2 til rensning af drænvandet fra ca. 80 Ha jfor at minsdke udledningen i Karrebæk Fjord.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.