Køb og salg

  • Salg af landbrugsdiesel
  • Salg af transportdiesel
  • Salg af fyringsolie
  • Salg af træpiller
  • Formidling af slam
  • Køb/salg af halm
  • Køb/salg af jern
  • Køb/salg af maskiner